ماهی های دریای خزر
ماهی های دریای خزر

بخش قابل توجه ماهیان دریای خزر را انواع آب شیرین تشکیل می دهند که به انواع تاسماهیان، کپور ماهیان اردک ماهی اسبله سوف ماهیان نامگذاری شده اند.

سواحل دریای خزر با ۵ کشور روسیه، ایران، آذربایجان،  ترکمنستان، قزاقستان ارتباط دارد. دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا در دنیا شناخته میشود. دریای خزر در شمال ایران و جنوب روسیه واقع شده است.

دریای خزر در گذشته قسمتی از دریای تتیس بوده که باعث اتصال اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس شده است. از ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش راه دریای خزر به اقیانوس آرام و به اقیانوس اطلس کاملا بسته شد.

قسمت شمالی این دریا کم‌عمق و عمق آن تقریبا کمتر از ۵ متر است. ۱۳۰ رودخانه به این دریا می‌ریزند. بزرگترین آن رود ولگا است که سالانه ۲۴۱ کیلومترمربع آب را وارد دریای خزر می‌کند.

دریای خزر مکان مناسبی برای رشد جانوران و گیاهان است اما در مقابل آلودگی‌های کشاورزی و صنعتی بسیار تحت آسیب باشد.

دریای خزر

 

دریای خزر از ارزشمندترین ذخایر ماهیهای دنیاست. در سواحل جنوبی دریای خزر بیش از ۷۸ گونه و ۴۸ زیر گونه از ۱۷ خانواده شناسایی شدند و ماهیان خاویاری شهرت جهانی دارند و ۹۰ درصد خاویار دنیا از این دریا استخراج میشود.

در این مقاله به معرفی انواع ماهیان دریای خزر پرداخته شده تا با طبیعت دریای خزر بیشتر آشنا شده و بهتر بتوانید ماهی موردنظر خود را برای مصرف روزانه انتخاب کنید.

 

ماهیان دریای خزر

از ماهیان دریای خزر، ماهی سفید و ازون برون بسیار معروف و بسیار متنوع بوده است. اگر به بازار ماهی رشت و لنگرود بروید تنوع ماهیان این دریا را خواهید دید. در دریای خزر ۱۲۰ گونه مختلف ماهیان شناسایی شده است.

فیل ماهی، تاسماهی، ازون برون، شیپ، ماهی آزاد، ماهی سفید، سوف، ماش، کلمه، شگ ماهی و غیره از با ارزشترین ماهیان هستند.

دریای خزر محل زندگی ماهی خاویار ، خار، ماهی آزاد ، پنج گونه شاه ماهی خزر ، گربه ماهی، سیف دریایی ، امول ، کپور و غیره است.

شگ ماهیان ۱۸ گونه و زیر گونه کپور ماهیان ۲۳ گونه و زیر گونه گاو ماهیان ۳۶ گونه میباشند که ۷۷ درصد کل ماهیها را شامل میشوند.

بخش قابل توجه ماهیان دریای خزر را انواع آب شیرین تشکیل می دهند که به انواع تاسماهیان، کپور ماهیان اردک ماهی اسبله سوف ماهیان نامگذاری شده اند.