عروس دریایی
عروس دریایی

این عروسهای دریایی در فضا تولید مثل کردند و از آنها بیشتر از ۶۰ هزار عروس دریایی دیگر به وجود آمد، اما عروسهای دریایی ای که در فضا پرورش یافته بودند بعد از بازگشت به زمین، عملکرد درستی نداشتند

یک باور رایج این است که اگر کسی را عروسی دریایی نیش بزند، کس دیگری با ادرار کردن روی جای نیش می‌تواند درد آن را تسکین دهد. اما این باور کاملاً اشتباه است. به گفته‌ی کارشناسان، اگر عروسی دریایی‌ای شما را نیش زد، بهترین کار این است که با دقت و احتیاط همه‌ی نیش هایش را با موچین از پوست تان جدا کنید و محل نیش را در آب داغ فرو ببرید. اگر بدن فرد واکنش شدیدی به نیش نشان دهد یا فرد بیهوش شود، فوراً باید او را به پزشک برسانید.

۴- عروس‌های دریایی ماهی نیستند

عروس‌های دریایی نوعی ماهی نیستند. ماهی‌ها موجوداتی مهره دار هستند که در آب زندگی می‌کنند و از طریق آبشش هایشان تنفس می‌کنند. اما عروس‌های دریایی جزء موجودات بی مهره هستند، به این معنی که هیچ ستون فقراتی ندارند و اکسیژن درون آب را از طریق پوست شان جذب می‌کنند.

۵- بیشتر از ۶۰ هزار عروس دریایی در فضا وجود داشته

در سال ۱۹۹۱، بیشتر از ۲ هزار پولیپ عروس دریایی درون یک سفینه‌ی فضایی به فضا فرستاده شدند تا نحوه‌ی واکنش آن‌ها در محیط بی جاذبه مورد آزمایش قرار گیرد. این عروس‌های دریایی در فضا تولید مثل کردند و از آن‌ها بیشتر از ۶۰ هزار عروس دریایی دیگر به وجود آمد، اما عروس‌های دریایی‌ای که در فضا پرورش یافته بودند بعد از بازگشت به زمین، عملکرد درستی نداشتند.